duminică, 26 februarie 2017

Definitivat 2018 - Precizari efectuare inspectii de specialitate

Pe site-ul Inspectoratului scolar judetean Olt, am gasit cateva precizari pentru efectuarea inspectiilor de specialitate pentru examenul de definitivat 2018. Acestea le puteti vedea aici:

Definitivat 2018 - Precizari efectuare inspectii de specialitate


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

sâmbătă, 25 februarie 2017

Definitivatul - Debut in educatia si formarea cadrelor didactice

Mai jos gasiti un document publicat de Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti, intitulat: "Definitivatul - Debut in educatia si formarea cadrelor didactice - Ghid de bune practici pentru cadrele didactice in elaborarea portofoliului la examenul de definitivare in invatamant"

Definitivatul - Debut in educatia si formarea cadrelor didactice - Ghid de bune practici pentru cadrele didactice in elaborarea portofoliului la examenul de definitivare in invatamant

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

miercuri, 22 februarie 2017

Lista posturilor - Titularizare 2017

Lista posturilor pentru examenul de titularizare 2017 a fost publicata. O puteti vedea pentru fiecare judet in parte la link-urile urmatoare. Acesta lista nu este cea finala si va mai fi actualizata.

Lista posturilor titularizare 2017 - judetul ALBA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul ARGES
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul ARAD
Lista posturilor titularizare 2017 - municipiul BUCURESTI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BACAU
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BIHOR
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BISTRITA-NASAUD
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BRAILA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BOTOSANI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BRASOV
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul BUZAU
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul CLUJ
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul CALARASI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul CARAS-SEVERIN
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul CONSTANTA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul COVASNA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul DAMBOVITA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul DOLJ
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul GORJ
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul GALATI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul GIURGIU
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul HUNEDOARA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul HARGHITA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul ILFOV
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul IALOMITA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul IASI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul MEHEDINTI
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul MARAMURES
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul MURES
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul NEAMT
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul OLT
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul PRAHOVA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul SIBIU
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul SALAJ
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul SATU MARE
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul SUCEAVA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul TULCEA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul TIMIS
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul TELEORMAN
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul VALCEA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul VRANCEA
Lista posturilor titularizare 2017 - judetul VASLUI


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Acte inscriere concurs titularizare 2017

Desi actele necesare pentru dosarul de inscriere la titularizare se gasesc in metodologie, la sfarsitul cererii de inscriere la concurs (anexa 14 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018), primesc din ce in ce mai multe intrebari despre ele.
Asa ca am hotarat sa le mai afisez inca o data:

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2016-2017**:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1') Absolvenţii promoţiei 2017 vor prezenta copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);

5) Copie a acordului MENCS, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original;

8) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

9) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);

10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original;

11) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

12) Cazier judiciar, în original;

13) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2017 (dacă este cazul).


**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

duminică, 19 februarie 2017

duminică, 5 februarie 2017

Lista candidatilor inscrisi - definitivat 2017

Pe site-ul ministerului puteti vedea listele candidatilor inscrisi pentru examenul de definitivare in invatamant din acest an. Mai jos puteti vedea listele pentru fiecare judet in parte.

Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul ALBA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul ARGES
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul ARAD
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - municipiul BUCURESTI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BACAU
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BIHOR
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BISTRITA-NASAUD
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BRAILA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BOTOSANI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BRASOV
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul BUZAU
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul CLUJ
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul CALARASI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul CARAS-SEVERIN
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul CONSTANTA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul COVASNA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul DAMBOVITA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul DOLJ
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul GORJ
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul GALATI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul GIURGIU
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul HUNEDOARA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul HARGHITA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul ILFOV
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul IALOMITA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul IASI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul MEHEDINTI
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul MARAMURES
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul MURES
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul NEAMT
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul OLT
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul PRAHOVA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul SIBIU
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul SALAJ
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul SATU MARE
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul SUCEAVA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul TULCEA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul TIMIS
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul TELEORMAN
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul VALCEA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul VRANCEA
Lista candidati inscrisi definitivat 2017 - judetul VASLUI


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Primeste postarile direct pe mail

Introdu adresa ta e-mail in casuta de mai jos: