sâmbătă, 31 decembrie 2016

joi, 29 decembrie 2016

Metodologie - Gradatia de merit 2017

Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul ministerului:
Gradatia de merit

Metodologia pentru sesiunea 2017 o puteti descarca de aici:
Metodologie - Gradatia de merit 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

marți, 27 decembrie 2016

Calendar titularizare 2017

Pentru a va fi mai usor, am afisat aici calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie). Trebuie urmarit daca nu vor interveni alte modificari ale metodologiei si ale calendarului.

De aici puteti descarca calendarul in format pdf:
Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie)

Iar aici puteti vizualiza calendarul online:
Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie)

V-a fost de folos aceasta postare? Lasa un coment :)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Anexe metodologie titularizare 2017

Mai jos puteti vedea anexele din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018, pentru a le putea citi sau descarca separat, in functie de ce aveti nevoie:

Anexa 2 din metodologie - criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic:
- Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Anexa 3 din metodologie - cerere titularizare in baza art. 253:
- Cerere titularizare in baza art. 253

Anexa 4 din metodologie - fise de evaluare pentru inspectia la clasa:
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa in profilul postului
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii documentaristi

Anexele 5-12 din metodologie - probe practice:
- Anexa 5 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educatie artistica specializata specializarile: muzica, corepetitie, coregrafie si arta actorului (posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)
- Anexa 6 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant cu clase speciale – limbi straine cu program intensiv si bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile
- Anexa 7 - Proba practica din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplina: Informatică si tehnologia informatiei

- Anexa 8 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor si elevilor
- Anexa 9 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate
Disciplinele: Instruire practica, activitati de pre-profesionalizare – maistri instructori

- Anexa 10 - Proba metodico-practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile cu invatamant sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina: Educatie fizica si sport

- Anexa 11 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplinele: Arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design

- Anexa 12 Anexa 12 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitatile de invatamant care scolarizează elevi cu deficiente de auz

Anexa 14 din metodologie - cereri:
- Cerere pentru completarea normei didactice
- Cerere pentru obtinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
- Cerere de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
- Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris
- Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018
- Cerere de inscriere la concursul national/judetean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017
- Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2017-2018
- Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
- Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2011, 2012 sau 2013
- Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

Anexa 15 din metodologie - calculul mediei de departajare:
- Calculul mediei de departajare

Anexa 17 din metodologie:
- Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Anexa 18 din metodologie:
- Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrangere de activitate/pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe un post didactic/catedra vacant(a)
- Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitatii de invatamant privind transferul pentru restrangere de activitate consimtit intre unitatile de invatamant
- Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)
- Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
- Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Anexa 19 din metodologie - calendarul:
- Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

sâmbătă, 24 decembrie 2016

marți, 20 decembrie 2016

Metodologie titularizare 2017

A aparut in sfarsit pe site-ul Ministerului Educatiei, metodologia pentru examnul de titularizare 2017. Aceasta o puteti descarca in format pdf, de aici:

Metodologie titularizare 2017

Sau o puteti citi online de aici:
Metodologie titularizare 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

miercuri, 14 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremele de evaluare si notare, la fiecare disciplina in parte pentru maistri instructori:

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - mecanica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - asistenta medicala generala (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - farmacie (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - constructii (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - comert (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - posta (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - zootehnist, veterinar (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - turism (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - transporturi (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri instructori)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

marți, 13 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 (profesori)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremele de evaluare si notare, pentru fiecare disciplina in parte:

Subiecte model definitivat 2017 - biologie
Subiecte model definitivat 2017 - chimie
Subiecte model definitivat 2017 - chimie industriala
Subiecte model definitivat 2017 - filosofie
Subiecte model definitivat 2017 - fizica
Subiecte model definitivat 2017 - geografie
Subiecte model definitivat 2017 - informatica
Subiecte model definitivat 2017 - istorie
Subiecte model definitivat 2017 - limba engleza
Subiecte model definitivat 2017 - limba franceza
Subiecte model definitivat 2017 - limba germana
Subiecte model definitivat 2017 - limba si literatura romana
Subiecte model definitivat 2017 - invatatori
Subiecte model definitivat 2017 - educatori
Subiecte model definitivat 2017 - matematica
Subiecte model definitivat 2017 - mecanica
Subiecte model definitivat 2017 - pedagogie
Subiecte model definitivat 2017 - sociologie
Subiecte model definitivat 2017 - psihologie
Subiecte model definitivat 2017 - psihopedagogie speciala
Subiecte model definitivat 2017 - religie ortodoxa
Subiecte model definitivat 2017 - religie romano-catolica
Subiecte model definitivat 2017 - medicina generala
Subiecte model definitivat 2017 - limba spaniola
Subiecte model definitivat 2017 - limba latina
Subiecte model definitivat 2017 - arhitectura
Subiecte model definitivat 2017 - comert
Subiecte model definitivat 2017 - constructii
Subiecte model definitivat 2017 - cultura civica
Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica
Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)
Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala
Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala speciala
Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica
Subiecte model definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii
Subiecte model definitivat 2017 - educatie tehnologica
Subiecte model definitivat 2017 - farmacie
Subiecte model definitivat 2017 - kinetoterapie
Subiecte model definitivat 2017 - protectia mediului
Subiecte model definitivat 2017 - profesori documentaristi
Subiecte model definitivat 2017 - turism si servicii
Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura
Subiecte model definitivat 2017 - economie
Subiecte model definitivat 2017 - economic, administrativ, posta
Subiecte model definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica
Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura
Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica
Subiecte model definitivat 2017 - artele spectacolului
Subiecte model definitivat 2017 - arte vizuale
Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile
Subiecte model definitivat 2017 - coregrafie
Subiecte model definitivat 2017 - estetica
Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara
Subiecte model definitivat 2017 - limba germana materna
Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Primeste postarile direct pe mail

Introdu adresa ta e-mail in casuta de mai jos: