sâmbătă, 31 decembrie 2016

joi, 29 decembrie 2016

Metodologie - Gradatia de merit 2017

Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul ministerului:
Gradatia de merit

Metodologia pentru sesiunea 2017 o puteti descarca de aici:
Metodologie - Gradatia de merit 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

marți, 27 decembrie 2016

Calendar titularizare 2017

Pentru a va fi mai usor, am afisat aici calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie). Trebuie urmarit daca nu vor interveni alte modificari ale metodologiei si ale calendarului.

De aici puteti descarca calendarul in format pdf:
Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie)

Iar aici puteti vizualiza calendarul online:
Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie)

V-a fost de folos aceasta postare? Lasa un coment :)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Anexe metodologie titularizare 2017

Mai jos puteti vedea anexele din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018, pentru a le putea citi sau descarca separat, in functie de ce aveti nevoie:

Anexa 2 din metodologie - criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic:
- Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Anexa 3 din metodologie - cerere titularizare in baza art. 253:
- Cerere titularizare in baza art. 253

Anexa 4 din metodologie - fise de evaluare pentru inspectia la clasa:
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa in profilul postului
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica
- Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii documentaristi

Anexele 5-12 din metodologie - probe practice:
- Anexa 5 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educatie artistica specializata specializarile: muzica, corepetitie, coregrafie si arta actorului (posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)
- Anexa 6 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant cu clase speciale – limbi straine cu program intensiv si bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile
- Anexa 7 - Proba practica din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplina: Informatică si tehnologia informatiei

- Anexa 8 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor si elevilor
- Anexa 9 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate
Disciplinele: Instruire practica, activitati de pre-profesionalizare – maistri instructori

- Anexa 10 - Proba metodico-practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile cu invatamant sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina: Educatie fizica si sport

- Anexa 11 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplinele: Arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design

- Anexa 12 Anexa 12 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitatile de invatamant care scolarizează elevi cu deficiente de auz

Anexa 14 din metodologie - cereri:
- Cerere pentru completarea normei didactice
- Cerere pentru obtinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
- Cerere de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
- Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris
- Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018
- Cerere de inscriere la concursul national/judetean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017
- Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2017-2018
- Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
- Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014
- Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2011, 2012 sau 2013
- Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

Anexa 15 din metodologie - calculul mediei de departajare:
- Calculul mediei de departajare

Anexa 17 din metodologie:
- Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Anexa 18 din metodologie:
- Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrangere de activitate/pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe un post didactic/catedra vacant(a)
- Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitatii de invatamant privind transferul pentru restrangere de activitate consimtit intre unitatile de invatamant
- Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)
- Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
- Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Anexa 19 din metodologie - calendarul:
- Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

sâmbătă, 24 decembrie 2016

marți, 20 decembrie 2016

Metodologie titularizare 2017

A aparut in sfarsit pe site-ul Ministerului Educatiei, metodologia pentru examnul de titularizare 2017. Aceasta o puteti descarca in format pdf, de aici:

Metodologie titularizare 2017

Sau o puteti citi online de aici:
Metodologie titularizare 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

miercuri, 14 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremele de evaluare si notare, la fiecare disciplina in parte pentru maistri instructori:

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - mecanica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - asistenta medicala generala (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - farmacie (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - constructii (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - comert (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - posta (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - zootehnist, veterinar (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - turism (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - transporturi (maistri instructori)
Subiecte model definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri instructori)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

marți, 13 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 (profesori)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremele de evaluare si notare, pentru fiecare disciplina in parte:

Subiecte model definitivat 2017 - biologie
Subiecte model definitivat 2017 - chimie
Subiecte model definitivat 2017 - chimie industriala
Subiecte model definitivat 2017 - filosofie
Subiecte model definitivat 2017 - fizica
Subiecte model definitivat 2017 - geografie
Subiecte model definitivat 2017 - informatica
Subiecte model definitivat 2017 - istorie
Subiecte model definitivat 2017 - limba engleza
Subiecte model definitivat 2017 - limba franceza
Subiecte model definitivat 2017 - limba germana
Subiecte model definitivat 2017 - limba si literatura romana
Subiecte model definitivat 2017 - invatatori
Subiecte model definitivat 2017 - educatori
Subiecte model definitivat 2017 - matematica
Subiecte model definitivat 2017 - mecanica
Subiecte model definitivat 2017 - pedagogie
Subiecte model definitivat 2017 - sociologie
Subiecte model definitivat 2017 - psihologie
Subiecte model definitivat 2017 - psihopedagogie speciala
Subiecte model definitivat 2017 - religie ortodoxa
Subiecte model definitivat 2017 - religie romano-catolica
Subiecte model definitivat 2017 - medicina generala
Subiecte model definitivat 2017 - limba spaniola
Subiecte model definitivat 2017 - limba latina
Subiecte model definitivat 2017 - arhitectura
Subiecte model definitivat 2017 - comert
Subiecte model definitivat 2017 - constructii
Subiecte model definitivat 2017 - cultura civica
Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica
Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)
Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala
Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala speciala
Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica
Subiecte model definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii
Subiecte model definitivat 2017 - educatie tehnologica
Subiecte model definitivat 2017 - farmacie
Subiecte model definitivat 2017 - kinetoterapie
Subiecte model definitivat 2017 - protectia mediului
Subiecte model definitivat 2017 - profesori documentaristi
Subiecte model definitivat 2017 - turism si servicii
Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura
Subiecte model definitivat 2017 - economie
Subiecte model definitivat 2017 - economic, administrativ, posta
Subiecte model definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica
Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura
Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica
Subiecte model definitivat 2017 - artele spectacolului
Subiecte model definitivat 2017 - arte vizuale
Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile
Subiecte model definitivat 2017 - coregrafie
Subiecte model definitivat 2017 - estetica
Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara
Subiecte model definitivat 2017 - limba germana materna
Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

marți, 22 noiembrie 2016

duminică, 20 noiembrie 2016

sâmbătă, 19 noiembrie 2016

Curs de didactica biologiei

Mai jos este o carte de Nicolae Diminescu si Nicoleta Ianovici, intitulata curs de didactica biologiei. Spor la invatat.

Curs de didactica biologiei

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

vineri, 18 noiembrie 2016

Metodica activitatilor matematice in gradinita

La link-ul de mai jos gasiti un curs de Conf. Univ. Dr. Constantin Petrovici, intitulat: "Metodica activitatilor matematice in gradinita". Sper sa va ajute.

Metodica activitatilor matematice in gradinita

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

miercuri, 16 noiembrie 2016

Metodica predarii activitatii instructiv educative in gradinite

Mai jos puteti descarca "Metodica predarii activitatii instructiv educative in gradinite" de Colceriu Laura. Aici sunt detaliate temele pentru definitivat conform programei din 2008. Dezi pentru definitivat sunt valabile probramele publicate in 2015, cred ca este un document util.

Metodica predarii activitatii instructiv educative in gradinite

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

duminică, 13 noiembrie 2016

Fisiere pe site

Din pacate, unele dintre fisierele de pe site nu mai pot fi descarcate. Eu le urcam pe 4shared.com si ge.tt. Pentru multe dintre fisiere puneam direct linkul catre site-ul unde le gaseam. Astazi cand am verificat, foarte putine mai merg descarcate.
Am sa incerc sa pun din nou link-uri noi.
Din pacate nu stiu unde sa le pun fisierele pentru a putea fi descarcate usor, fara a face cont sau alte prostii. Momentan am sa incerc google drive si facebook.

Daca puteti sa-mi spuneti un site bun de urcat fisiere, va rog sa-mi spuneti.


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Materiale utile - educatie fizica

Mai jos puteti vedea diferite materiale utile pentru disciplina educatie fizica. Sper sa va fie de folos.

Teoria educatiei fizice si sportului - Adrian Dragnea (2002)

Teoria activitatilor motrice Adrian Dragnea

Educatie fizica si sport (Teorie si Didactica) - Adrian Dragnea

Mecanismele formării deprinderilor motrice

Caiet de evaluare - educatie fizica si sport

Sistemul de evaluare

Metodica predarii gimnasticii in scoala - Ioan Pascan

Elaborarea unui test predictiv

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

joi, 3 noiembrie 2016

Programe definitivat 2017 (maistri instructori)

Programele pentru examenul de definitivat 2017, afisate de minister prin OMECS nr. 5558/17.10.2015, le puteti descarca pentru fiecare disciplina in parte (maistri instructori), de la link-urile urmatoare:

Programa definitivat 2017 - agricultura (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - chimie industriala (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - comert (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - constructii (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - electronica (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - electrotehnica (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - posta (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - farmacie (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - mecanica (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - silvicultura (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - telecomunicatii (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - turism (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - transporturi (maistri instructori)
Programa definitivat 2017 - pedagogie (maistri instructori)

Arhiva pentru definitivat 2017 cu programele pentru toate disciplinele, o puteti descarca de aici:
Programe definitivat 2017 (toate disciplinele)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

luni, 31 octombrie 2016

Proiect metodologie - titularizare 2017

A aparut proiectul metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018. Acesta il puteti vedea la link-ul urmator.

Proiect metodologie titularizare 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

vineri, 28 octombrie 2016

Programe definitivat 2017

Programele pentru examenul de definitivat 2017, afisate de minister prin OMECS nr. 5558/17.10.2015, le puteti descarca pentru fiecare disciplina in parte (profesori), de la link-urile urmatoare:

Programe definitivat 2017 - educatoare/institutori
Programe definitivat 2017 - invatatori/institutori
Programe definitivat 2017 - biologie
Programe definitivat 2017 - chimie industriala
Programe definitivat 2017 - comert
Programe definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica
Programe definitivat 2017 - chimie
Programe definitivat 2017 - cultura civica
Programe definitivat 2017 - drept
Programe definitivat 2017 - economie si educatie antreprenoriala
Programe definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)
Programe definitivat 2017 - educatie fizica (profesori)
Programe definitivat 2017 - educatie muzicala specializata
Programe definitivat 2017 - educator puericultor
Programe definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii
Programe definitivat 2017 - filosofie
Programe definitivat 2017 - fizica
Programa definitivat 2017 - psihopedagogie speciala
Programe definitivat 2017 - geografie
Programe definitivat 2017 - geologie
Programe definitivat 2017 - informatica
Programe definitivat 2017 - istorie
Programe definitivat 2017 - limba engleza
Programe definitivat 2017 - limba franceza
Programe definitivat 2017 - limba germana
Programe definitivat 2017 - limba italiana
Programe definitivat 2017 - limba si literatura romana
Programe definitivat 2017 - matematica
Programe definitivat 2017 - mecanica
Programe definitivat 2017 - psihologie
Programe definitivat 2017 - religie ortodoxa
Programe definitivat 2017 - sociologie
Programe definitivat 2017 - turism
Programa definitivat 2017 - electrotehnica
Programa definitivat 2017 - constructii
Programa definitivat 2017 - pedagogie (toate specialitatile)
Programa definitivat 2017 - pedagogie (profesori pedagogie)
Programa definitivat 2017 - energetica
Programa definitivat 2017 - instalatii pentru constructii
Programa definitivat 2017 - educatie tehnologica
Programa definitivat 2017 - industrie alimentara
Programa definitivat 2017 - farmacie
Programa definitivat 2017 - protectia mediului
Programa definitivat 2017 - kinetoterapie
Programa definitivat 2017 - silvicultura
Programa definitivat 2017 - veterinar
Programa definitivat 2017 - medicina generala

Arhiva pentru definitivat 2017 cu programele pentru toate disciplinele, o puteti descarca de aici:
Programe definitivat 2017 (toate disciplinele)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

joi, 27 octombrie 2016

Grade didactice - acte inscriere si calcul vechime

Mai jos puteti vedea ce trebuie sa contina dosarul de inscriere la gradul didactic 2:

Grade didactice - acte inscriere

Iar mai jos puteti vedea cum se calculeaza vechimea pentru inscrierea la gradele didactice II si I:

Calcul vechime inscriere grade didactice


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Ministerul Educatiei - Nota definitivat 2017

Am gasit pe site-ul Inspectoratului Scolar Mehedinti, o nota primita de la Ministerul Educatiei, referitoare la examenul de definitivat 2017. In aceasta nota este precizat si faptul ca programele valabile pentru definitivat 2017 raman cele publicate in 2015.

Ministerul Educatiei - Nota definitivat 2017 Ministerul Educatiei - Nota definitivat 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

sâmbătă, 22 octombrie 2016

Noutati definitivat 2017

Conform Ministerului Educatiei, sunt cateva schimbari la examenul de definitivat 2017 fata de sesiunile anterioare. Acestea le puteti veda aici:

Noutati definitivat 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Subiecte examen suplinitori - limba romana

Mai jos sunt 3 variante de subiecte pentru suplinitori, la disciplina limba si literatura romana. Este un document care contine si baremele de corectare si notare. Nu stiu din ce an sunt.

Subiecte examen suplinitori - limba si literatura romana


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Finalitatile educatiei - material

Asa cum am promis mai demult, orice material util gasesc pe internet, il voi posta si aici pe site.
Cine are nevoie, poate descarca de la link-ul urmator, un document intitulat: "Finalitatile educatiei"

Finalitatile educatiei

-----------
Copyright

Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

sâmbătă, 8 octombrie 2016

Anexe metodologie definitivat 2017

Anexele de le metodologie pentru examenul de definitivat 2017 se gasesc mai jos.

Anexa 1: fisa de inscriere
- fisa de inscriere - definitivat 2017

Anexa 2: fisa de evaluare (a activitatii didactice in cadrul inspectiei de specialitate la clasa)
- fisa de evaluare (a activitatii didactice in cadrul inspectiei de specialitate la clasa)

Anexa 3: proces verbal (pentru inspectie de specialitate)
- proces verbal (pentru inspectie de specialitate)

Anexa 4: grile de evaluare (a portofoliului profesional personal)
- grile de evaluare (a portofoliului profesional personal)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

duminică, 2 octombrie 2016

Metodologie definitivat 2017

Ordinul de aprobare a metodologiei, cat si metodologia pentru examenul de definitivat 2017 le puteti vedea aici:

- Metodologie definitivat 2017

Calendarul pentru examenul de definitivat 2017 il puteti vedea la link-ul urmator:
- Calendar definitivat 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Calendar definitivat 2017

Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2016-2017 este afisat mai jos:

(click pe imagine pentru a mari)
Calendar definitivat 2017

Ordinul de aprobare a calendarului pentru examenul de definitivat 2017 este aici:
- ORDIN Nr. 5223/2016 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2016-2017

Metodologia pentru examenul de definitivat 2017 este aici:
- Metodologie definitivat 2017


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Subiecte definitivat 2016 (maistri instructori)

Subiectele care au fost date la examenul de definitivare in invatamant 2016 (maistri instructori), le puteti vedea pentru fiecare disciplina in parte, la link-urile urmatoare:

- Subiecte electronica, automatizari - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte constructii - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte confectii textile - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte comert - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte asistenta medicala generala - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte agricultura-horticultura - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte alimentatie publica - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte mecanica - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte farmacie - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte posta - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte turism - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte transporturi - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte silvicultura - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte prelucrarea lemnului - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte zootehnist-veterinar - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte electrotehnica, electromecanica - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte estetica - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte industrie alimentara - definitivat 2016 (maistri instructori)
- Subiecte instalatii pentru constructii - definitivat 2016 (maistri instructori)


Subiecte si programe - titularizare, definitivat si grade didactice

Primeste postarile direct pe mail

Introdu adresa ta e-mail in casuta de mai jos: